Kur’an ve Sünnet Işığında Tasavvuf Ahlakı ve Adabı/Mustafa Utku

Mana yolcusu için edeb bir merdiven gibidir, maksada ulaşmak için onun şartlarına riayet edilmesi zaruridir ve kaçınılmazdır. Zira usule riayet eden vusul bulur (isteğine nail olur ve kavuşur) demişlerdir. Bu eser, İslam büyüklerinin eserlerinden derlenerek edeb ölçülerini manevi mertebeleri ve makamatı (makamları) anlatmaktadır. Adab ve ahlak sekiz bölümde incelenmiştir. Her bölümde beş edep olup tamamı kırk edepten ibarettir. Ayrıca ‘İntibah Makamları’ adı altında yirmi makamı anlatan müstakil bir bölüm de vardır. Nihayet kitabın sonuna Ashab-ı Kiram ve Ehl-i Beyt (rıdvanullahi teala aleyhim ecmain) hazeratının faziletlerini ihtiva eden bölüm koyulmuştur. Bu bölümde onların hikmet ve cevher niteliğinde söz ve nasihatlerini nakledilmiştir. Hatime bölümünde ise çeşitli öğütler derlenmiş ve açıklanmıştır.

Uludağ Yayınları

351176