Kur’an’a Göre Edep ve Ahlak & Nur Suresi Tefsiri/ Saliha İnal

Aile, bir toplumun sağlam temeller üzerinde devamlılığını sağlaması için en önemli unsurdur. Toplumsal ilişkilerin sağlam bir seyir izlemesi için adeta bir kement görevi ifa eder. Aile, bireylerin barış ve kardeşlik içinde yaşamasını sağlayan en temel unsurdur. Nur Suresi, aileyi ve aile içi ilişkileri sağlam temeller üzerine oturtacak temel ilkeler vazeder. İslam’ın ahlaki öğretilerini bir bütün olarak sunmaktadır. Aile ve toplumu çökerten tehlikeleri ortadan kaldırıp; yüce ahlak kurallarını dikkatlerimize sunar ve erdemli bir hayata insanları yönlendirir. Hz. Ömer, ailenin bel kemiği hanımlar olduğu için “Kadınlarınıza Nur Suresini öğretin!” buyurarak bel kemiğinin zayıflamasının önüne ancak Nur Suresiyle geçilebileceğini beyan etmiştir.

ÇIRA YAYINLARI 

index