İlla Edep Dedik Huzura Çıktık

Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi 9-D sınıfı olarak İlla edep dedik öğrencileriyle yağmur, soğık demeden yollara düştük. Çocukluğundan beri ilim tahsiline ayrı bir merakı ve kabiliyeti olan; “Yardımcı ve dost olarak Allah bana yeter.” diyerek yola çıkıp İstanbul’a ilim öğrenmeye gelen sonraları kendi  dergahında birçok Osmanlı padişahına ve devlet  adamına  dersler veren Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik.Asıl hedefi fikriyle, imanıyla, ahlâkıyla kemâle ermiş, şuurlu Müslümanların oluşturduğu ideal bir toplum ortaya çıkarmak olan Gümüşhanevi hazretlerini ziyaret etmek onun hakkında bilgiler almak fırsatı bulduk.